Cándido Caneiro

En este momento estás viendo Cándido Caneiro

VOCES:
CONTRALTO, BAIXO…!
BARÍTONO, MEZZOSOPRANO…!
TENOR, SOPRANO, CONTRATENOR…!
CANTOS LABRADOS, GIADOS, COMPÁS …!
LINGUAXE DA MÚSICA…!
PRIMARIO INSTRUMENTO…!
VOCES…!